Hıristiyan Demokratlar Partisi (CDU) ve Hıristiyan Sosyal Birliği Partisi( CSU) 2013 Yılı Seçim Hedefleri ve Proğramı

Avrupa Birliği

Son yıllarda Avrupa Birliği daha da güçlenerek birlik ve beraberliğini pekiştirmiştir. Biz ülkelerin sınırlarının açık olduğu bir kıtada yaşamaktayız. Sahip çıktığımız ve benimsediğimiz, özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti ilkesi gibi ortak değerlerimiz , bizi birbirimize yakınlaştırmakta ve bağlarımızı pekiştirmektedir. Almanya Hıristiyan Demokrat Partisi ile güçlü olduğu için, Avrupa`nın merkezi olduğu gibi istikrar kaynağıdır da. Bu durumdan oluşan özel sorumluluğu da kenimize güvenerek üzerimize almaktayız.

Bu bilinçle dünya coğrafyasında Avrupa`nın gücünü ve yerini korumasını istiyoruz bir hede olarak kabul ediyoruz. AvrupaBirliği`nin geleceğini önemsiyoruz. Tüm bu hedeflerimize ulaşmanin bir yolu da Europara biriminin stabilitesinin korunması ile gerçekleşir. Gerekenleri yaparak, diğer üye ülkelerin daha az borçlanmasını tapep ederek, sorumluluğumuzu yerine getirmeyi hedefliyoruz.

Tüm Avrupa`nın sağlam ve güvenilir bir mali politkaya ihtiyaci vardir. Bunun icin rekabeti güclendirecek yeni politikalara ağırlık vererek, ülkemizde başarıyla uyguladığımız ikili meslek eğitimini diğer Avrupa Ülkeleri`nde de uygulanması için girişimlerde bulunacağız.

Tüm aAvrupa Bilrliği Ülkelerinde meslek eğitimi iki aşamali olamlidir. Bir bölümü saniyi

sirketlerde diger bölümü de meslek okullarında verilmelidir.

Mali Yönetim

Mali bütcemizi zorlamadan yeni Borçlanmadan uzak durarak ,olan borçlarimizi ödemeyi hedefliyoruz.

Borclanma ile ilgli sınırlandırmayı anayasamiza dahil ettik ve böylelikle mali bütcemizde aktarmalar yaparak , cocuk yuvalarına yeni yatirimlar yaptık ve yerel yönetimlerin bütcelerine destek verdik.

Bu politikamıla ileride de istikrarı ve gelişimi desteklemeyi hedefliyoruz. Istikrar de siyerlerimizin garantisini sağlayacaktır. Böylelikle mali bütcemizin istikrarını sürekli olarak korumuş olacağız.

Para Politikaları

Daha az borçlanma ve daha iyi imkanlar

CDU vergi harcamalarının sorumluluğunun bilincindedir . Önümüzdeki yıl Maliye Bakanımız daha az para harcamayı amaç edinmiştir. 2015 ılından itibaren ilk defa 40 yıldan sonra hiç borçlanmadan , borçlarımızı geri ödemeyi istiyoruz. Ayni zamanda eğitim ve araştırmaya şimdiki olduğu gibi gelecekte de parti proğramımızın önmeli konusu olacaktır. Bu şekilde hem çocuklarımıza yatırım yapıp, hem de büyümeyi ve emin ve sağlam iş yerleri oluşturmayı istiyoruz.

Tam İsdihdam ve Toplu Sözleşme ve Asgari Ücret Belirlenmesi

42 milyon isdihdam edilmiş insanı olan Almanya, yesillerin ve sosyal demokratların hümümet dönemindeki işsizlik sayisini yariya indirmiştir. Önceden de olduğu gibi bu durumu koruyarak , yeni iş imkanları sunarak tam isdihdam dönemine gecmek istiyoruz. Toplu sözleşmelerin olmadığı branşlarda ve alanlarda , toplu sözleşmenin alt yapısını oluşturarak, sözleşme taraflarını , yani işci ve işveren temsilcilerinin sorumlulujklarını yasal olarak belirleyeceğiz ve toplu asgari ücret belirlenmesini sağlayacağız.

Ekonomimizi güclendirmek – orta Ööçekli sanayiyi ve ekonomiyi ve iş kurmak isteyen müteşebbisleri desteklemek

Bu hedefimize, işcilik yan gidererinin genel şartlarını düzenleyerek bu tür giderlerin sabit kalmasını sağlayarak ulaşmak istiyoruz. Dolayısıyla vergilerin yükseltilmesini istemiyoruz. Ülkemizde birçok yeni iş yerlerinin açılmasını istiyoruz ve mütesebbislere kolay kredi imlanlarını destekliyoruz.

İnsan Kaynaklarının ve İş Gücünün Değerinin Artması

Vatandaşlarımızı iş gücüne, kendi kaynaklarına ve etkilerine değer vererek, orta kesimi güçlendirmek istiyoruz. Orta kesime desteğimizi vergileri yükseltmeyerek, iş gücünün kiymetini göz önünde bulundurarak vermeyi amaçlıyoruz. Özellikle de maaşlarda ve ücretlerdeki artışın vergi ile azalmasını önlemek istediğimiz için, vergilerin artmasına karşıyız.

Dijital Gelişimi Desteklemek

İnternet ve teknoloji hayatımızın bir parçası haline geldi. Ülkemizin bu alandaki imkanlarını daha iyi değerlendirebilemk adına, belediye ve yerel yönetimlerle ortak çocuklarımıza erken eğitim imkanları sağlamayı hedefliyoruz.Bunun için okullarda ve eğitim kurumlarında bilişm teknolojisini ve teknik donanımı geliştireceğiz.

Ailelere Daha Güçlü Destek

Almanya`da güçlü aileler istediğimiz için ailelyi ve evlilikleri deteklemeye devam edeceğiz. Eşler için mevcut vergi avantajlarını koruyarak, vergi sisteminde aileler için yeni avantajlı düzenlemeler getireceğiz. Çocuklardan dolayı vergi muafiyet sınırını adım adım yükselteceğiz ve çocuk parasını ve çocuklara destek ek ödemeleri de artıracağız. Bunla birlikte, 1992 tarihinden sonra doğan çocukların anne ve babasına, ebeveynleri tarafından çocuklara verilen eğitim emekleri daha iyi dikkate alınarak, emeklilik için ek kazanç puanları verilecektir.

Emeklilikte sağlam alt yapı sistemimin oluşması için, düşük kazanç sahiplerinin, emekli olduklarında maaşlarının 850.- Euro`ya kadar artmasını saglayacağız.

Güvenli Ülke Almanya

Almanya`da tüm insanların her alanda hür, emin ve emniyette yaşamasını istiyoruz. Vatandaşlarımız gece ve gündüz, yolda ve evlerinde güvende olsun istiyoruz. Dolayısıyla asayişi düzenlemek ve güvenlik görevlilerimizi daha fazla mali kaynak ile desteklemek istiyoruz.

Yaşanılır ülke olmak ve güçlü yerel yönetimler

Ülkemizin yaşam kalitesini artırmak için, belediylere ve yerel yönetimlere mali kaynak vererek ,güclendireceğiz. Kiraların ödenebilr olmasınave dengeli kalmasına özen göstereceğiz. Kira artışlarının sınırını, üç senede yüzde 20´ den yüzde 15´ e inmesini sağlayacağız.

Almanya kültür birliğine önem veren ülkedir. Ülkemizin zengin kültür mirasına sahip çıkarak ülkemizin elde ettiklerini koruyarak, her alanda gelişmesini sağlaması için el birliği ile çalışıp, gayret göstereceğiz.

geniş bilgi
tıkla: CDU / CSU Seçim Proğramı: 2013 – 2017
tıkla: CDU / CSU reklam spotu