Yeşiller Partisi 2013 Yılı Seçim Hedefleri ve Proğramı

2013 Federal Meclis seçimlerinde, yarını kuracak fikirler ve dünden kalan cevaplar arasında seçim yapma imkanına sahip olacaksınız. Çocuklarımıza temiz, güvenli ve ödenebilir bir enerji mi miras bırakacağız, yoksa sadece sera gazları ve nükleer atıklar mı? Okullara ve anaokullarına mı yatırım yapacağız, yoksa milyarları bakım parasına mı heba edeceğiz? Adil ücretler ve iyi, adaletli bir sağlık hizmeti için mi çaba göstereceğiz, yoksa iki sınıflı bir tıbbı ve açlığa mahkum eden ücretleri sineyemi çekeceğiz?

Biz Yeşiller bu seçim mücadelesinde, daha modern, daha adil ve daha sürdürülebilir bir ülke isteyen herkese bir teklif sunuyoruz. Bu teklifin içinde, kabul görmeye, fırsat eşitliğine ve göçmenlerin katılımına yönelik bir siyaset de yeralıyor. Biz, çocukları ilkokuldan sonra elemeye tabi tutmayıp, herkesi teşvik eden bir eğitim sistemi istiyoruz. Entegrasyon, bizim için eşit haklara dayalı kabul görme ve toplumsal ve siyasal katılım demektir. Biz, vatandaşlığa geçişi kolaylaştırmak ve çifte vatandaşlık yasağını nihayet kaldırmak istiyoruz.

Bunun için geçmiste de mücadele ettik, gelecekte de bütün gücümüzle aynı seyi savunmaya devam edecegiz.

Hükümete katıldıgımız zaman asagıdaki dokuz projeye öncelik verecegiz:

  • Temiz, güvenli ve ödenebilir, mülkiyeti yurttasların elinde olan bir enerji tedarikini gerçeklestirecegiz – % 100 yenilenebilir enerjiyle!
  • Kimsenin hayatını sürdürmesine imkan vermeyen ücretlere nihayet son verecegiz – en az 8,50 € tutarında genel bir asgari ücretle.
  • Anlamsız bakım parasını kaldıracagız ve bu sekilde, çocuk yuvalarının artırılmasını finanse edecegiz.
  • Iki sınıflı tıbbı ortadan kaldıracagız ve herkesi kapsayan adil bir yurttas sigortasını uygulamaya koyacagız.
  • Mali piyasalara denetim getirecegiz – bu amaçla, bankalara borç sınırı koyacagız.
  • Hayvanlara eziyet eden kitle hayvancılıgına son verecegiz ve tarımı, türlerin gereklerine uygun ve çevre dostu kılacagız.
  • Refah ve hayat kalitesini ölçmek üzere yeni kıstaslar getirecegiz – çünkü iktisadi büyüme herseyin tek ölçütü degildir!
  • „Diktatörlere panzer yok!“ diyoruz; savunma sanayi ürünlerinin ihracatını sıkı bir denetim altına alacagız.
  • Asırı sagla kararlı bir mücadele içindeyiz ve sivil toplum angajmanını tesvik ediyoruz.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN için vereceginiz oyla, 22 Eylül Federal Meclis seçimlerinde, bu amaçlarımızı gerçeklestirmekte bize yardımcı olabilirsiniz.

geniş bilgi
tıkla: Die Grünen (Yeşiller) Seçim Proğramı: 2013 – 2017
tıkla: Die Grünen (Yeşiller) reklam spotu