Sosyal Demokrat Partisinin (SPD) kendi ifadesi ile amacları


Almanya fırsat eşitliğinin sağlandığı bir ülke olarak modern ekonomisi ile başarılı olmaya devam etmelidir ve tüm dünyaya başarılarını aktarmalıdır.

İş ve işci ücretleri
Asgari ücret 8,50 olmalıdır. İyi iş için iyi ücretler ödenmelidir.
Daha iyi hukuki zemine yerleştirilmiş iş sözleşmeleri temel esas olmalıdır, özellikle de 450.- Euro kapsamına dahil olan küçük çaplı iş sözleşmelrinde iyileştirme olmalıdır.

Eğitim
Çocuk yuvalarından üniverstilelere kadar eğitim ücretsiz olmalıdır. Eğitim yasalarında Federal Hükümetin daha fazla yaptırım gücü gerekmektedir. Sosyal demokratlar olarak her vatandaşın eğitim hakki yasallaştırılmalıdır. Yüksek okulda okumayanlara meslek eğitimi garanti edilmelidir. Önümüzdeki yıllarda 20 Milyarlik eğitim yatırımı yapmak istiyoruz.

Emeklilik
Ağır işlerde çalışmış olanlar yasal emeklilik yaşını beklemeden ve emeklilik aylığında kayba uğramadan da emekli olma hakkına sahip olmalıdırlar. 45 yıl çalışmışlığı ola 63 yaşında da emekli olabilmelidir. 30 yıl emeklilik sigortasına prim ödemiş olanlar en az 850.- Eoro emeklilik maaşı alabilmelidirler.

Bankalar ve sorumlulukları
Finans işlerini daha iyi denetlemek üzere daha ayrıntılı ve daha fazla kontrolü sağlayacak yasalar çıkartacağız. Bankaların riskli ticaretlerinin sonuçlarını vatandaşlarımız olumsuz olarak hissetmemeli ve bunun sonuçlari insanımıza yansımamalı.

Vergi
Çok kazananlar daha fazla vergi ödeyerek toplumsal sorumluluklarını yerine getirmelidirler. Dış ülkelre para aktarmaya ve dolayısıyla vergiden kurtulmaya hayır diyoruz.

Aile
Tam gün bakım ve eğitim proğramı çocukların en az yedi saat yuvada veya okulda kalmalarını saglayacaktır. Ebeveynler böylece kendi iş saatlerini daha iyi ayarlama imkanına sahip olacaklardır. Çocuk yuvaları çocuklarımıza güzel ortamlar ve çok iyi eğitim imkanları sağlamaktadır. Bu nedenle evde bakılan çocuklar için verilen bakım parasını kaldırmak istiyoruz. Buradan tasarruf ettiğimiz yaklaşık 2 Milyar ile çocuk yuvalarının sayısını artırmak istiyoruz.

Çocuk parasında iyileştirme istiyoruz. Aylık 3000.- Euro`ya kadar maaş alanlara 140.- Euro` ya kadar ek ödenek sağlanacak ve aileler devlet tarafından daha adil bir sistem ile destek alacaklardır.

Kiralar ve kiracıların hakları
Kira artışları sınırlandırılmalı ve eclerin tamirinden sonra kiraci hakları güçlendirilmelidir. Partimiz emlakcı komisyonlarını ev sahiplerinin karşılaması gerektiğini düşünmektedir.

Çifte vatandaşlık
Çifte vatandaşlık bizce mümküm kılınmalıdır.Ilticacıların sadece bir yerde yerelsık olmaları ve başka yerlere gidememe durumlar
değiştirilmelidir.

Enerji
2020 yılına kadar elektitrik üretiminin yüzde 45i yenilenebilr enerji sistemlerinden sağlanmalıdır. Bu 2035 yılına kadar yüzde 75 olmalıdır.

geniş bilgi
tıkla: SPD Seçim Proğramı: 2013 – 2017
tıkla: Peer Steinbrück: Gestalten statt Aussitzen
tıkla: SPD reklam spotu