Almanya Federal Cumhuriyeti Seçim Sistemi

Alman Anayasasının 20/2 maddesine göre “Egemenlik milletindir. Bu egemenlik seçimler ve referandumlar şeklinde, yasama, yürütme veya yargının özel organları aracılığıyla millet tarafından icra edilir.” şeklinde hükmetmiştir.

Anayasanın 38/1. Maddesine göre, Federal Meclis seçimlerinin şekli konusunda önemli esaslar yer almakla beraber, seçim sistemi hakkında özel bir hüküm bulunmamaktadır. Anayasada “Federal Meclisin milletvekilleri genel, doğrudan, serbest, eşit ve gizli seçimle seçilirler. Milletvekilleri bütün halkın temsilcisidir; başkalarının vereceği emir ve direktiflere bağlı değildirler, sadece kendi vicdanlarının sesini dinlerler. On sekiz yaşını dolduran herkes seçme hakkına; reşit olma yaşına giren herkes de seçilme hakkına sahiptir. Bu konudaki ayrıntılı hususlar, bir Federal Yasa ile belirlenir.” şeklindedir. Seçilme için reşit olma yaşı 18’dir.

Alman seçim sistemi genel olarak,  “% 5 baraj sistemli, kişiselleştirilmiş ve oy oranı esasına dayanan seçim” olarak tarif edilebilir. Barajın bir istisnası; Eğer bir partiden 3 milletvekili birinci (direk) oyla seçilirse, o parti için Baraj sorunu ortadan kalkar.

Seçimlerde Kullanılan Oy Çeşitleri: Her seçmen‘in 2 oy hakkı vardır. Federal parlemento için Almanya genelinde 299 Seçim Bölgesi vardır. Genel olarak 598 milletvekili seçilir.

  • a – Birinci Oy: Bu oyla seçmen, seçim bölgesinin temsilcisi milletvekilini direk (Direktmandate) seçer. En fazla 299 milletvekili federal parlementoya bu yolla seçilir.
  • b – İkinci oylar: kinci oylar partilerin eyalet listelerine verilir. Partilerin, barajı aşmaları ve meclisteki sandalye sayıları aldıkları ikinci oy oranına bağlıdır.

Birinci oyla seçilen Milletvekili sayısı, ikinci oyla elde edilen orana göre fazla olan partinin direk milletvekilleri yerlerini muhafaza ederler (Überhangmandate). Bu nedenle Meclisteki Milletvekili sayısı da 598’den fazla olabilir.

Seçim Bölgesi (Wahlkreis): Seçim bölgesi, Federal Seçim kanunun 3.maddesinde belirlenmiştir. Daha önce 328 olan seçim bölgesi sayısı, 2002 yılından itibaren 299 olarak karara bağlanmıştır. Seçim bölgesi, birbiri ile bağlantılı olmalıdır. Ortalama nüfusun ¼‘ünü aşamaz, 1/3’ün altına inemez. Seçim Bölgeleri arasındaki nüfus farkı en fazla % 15 olabilir.